TAC Yabancı Dil Kursu - Turkish American Council

TÜRKÇE KURSU

Tac Yabancı Dil kursu - Ankara Yabancı Dil Kursu - Turkish American Council - YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DİL KURSU - TURKISH LANGUAGE COURSE FOR FOREIGNERS

YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DİL KURSU

TURKISH COURSES FOR FOREIGNERS

 

 

Ankara Türkçe kursu TAC YABANCI DİL KURSU'NDA 

YOĞUN EĞİTİM  PROGRAMLARI İLE TÜRKÇE ÖĞRENMEK ÇOK KOLAY!

Yabancılar için Türkçe  Kursu ANKARA

Başlangıç seviyesi, üniversitelerde okumak isteyen, çalışma amacıyla ya da göç ederek artık Türkiye’de yaşayacak olan ve çeşitli nedenlerle gelen yabancı uyruklu vatandaşların, ülkemizde temel ihtiyaçlarını karşılamaya, iletişimlerini geliştirmeye yönelik olan aşamadır.

Bu aşama A1 (2 kur) bölümünden oluşmakta olup, toplamda 64 saatlik bir eğitim içermektedir. 4 hafta süren bu programda, kişi, temel Türkçe dil bilgisi eğitimi ve okuma, yazma, dinleme ve konuşma öğretileri ile günlük basit ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olacak bir eğitim alır.

Bu seviyeyi başarı ile bitiren öğrenciler günlük hayatta basit seviyede cümleler kurabilir, kısa metinler okuyup yazabilir hale gelir. Kendi hakkında bilgiler verebilir, alışveriş yapabilir ve yavaş konuşmaları anlayabilir. Ayrıca sayılar, günler, haftalar, aylar, renkler, mevsimler ve özel günler ( bayram vb.) gibi basit kullanımları da tamamen öğrenirler.(Turkish course for foreigners in Ankara)

Orta Seviye:

Bu programa katılan öğrencilerimiz şu dil bilgisi konularını öğreneceklerdir:
A. Fiilimsiler: Fiillerden türemelerine rağmen fiillerin bütün özelliklerini göstermeyen, cümle içerisinde isim, sıfat, zarf gibi görevlerde bulunan kelimelerdir. Fiilimsiler, üçe ayrılırlar:

1. İsim Fiil: Fiillere getirilen isim-fiil ekleriyle cümlede isim görevinde kullanılan sözcüktür. (Okula gitmek istemiyorum.)
2.Zarf Fiil: Fillere getirilen zarf fiil ekleriyle cümlede zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir. (Ödevin bitince görüşürüz.)
3.Sıfat Fiil: Fiillere getirilen sıfat fiil ekleriyle cümle için sıfat görevinde kullanılan sözcüklerdir. (Yapacak bir iş kalmadı.)

B. Özne ve Yüklem Arasında Uyum: Bir cümlede özne ve yüklemin kişi, tekillik-çoğulluk ve olumluluk-olumsuzluk yönünden uyumlu olması durumudur. Özne ve yüklem uyumsuzluğu anlatım bozukluklarına yol açar.

C. Soru bildiren ifadelerin cümle içerisinde kullanımları

D. “-ki” Ekinin Kullanımı: -ki ekinin Türkçede üç fonksiyonu vardır:

1. Zamir -ki: Zamirle veya isimle beraber kullanılan ve isimlerin yerini tutan ektir. (Seninki geldi.)
2. Sıfat -ki: İsimlere eklendiğinde sıfat yapar. (Sokaktaki çocuk.)
3. Bağlaç -ki: İki veya ikiden fazla cümleyi birbirine bağlar. Bağlaç olan ki ayrı yazılır. (Öyle çok güldük ki gözlerimden yaş geldi.)

E. Birleşik Zamanlı Fiiller: Birden fazla kip eki alan eylemlerdir. (Bunu zaten biliyordum.) (Ödevlerimi yapmıştım.)

F. Ekfiil: Türkçede isim soylu sözcüklerin sonuna gelerek, onların yüklem olarak kullanılmalarını sağlayan ve basit fiillerden bileşik zamanlı fiil yapan çekim ekleridir. (O öğrencidir.) (Dün derse gelmişti.)

İleri Seviye:

Bu seviye, artık Türkçe öğrenimin son aşamasıdır. Bu aşamaya gelen öğrencilerimiz, daha çok pratik yapacakları bu aşamada diksiyon eğitimini ve dil bilgisi konularında gelişimini tamamlamış olur. İleri seviye kompozisyon ve makale yazma, sunum yapma, TV programı ve film izleyip yorumlama, makale okuma, grafik ve resim yorumlama, müzik ve haber dinleme ve dinlediğini anlama, pratik yapma vb. üzerinde yeterliliği arttırmaya yönelik çalışmaların yapıldığı seviyedir.( Ankara Turkish course for foreigners)

Bu seviyeyi başarı ile bitiren öğrenciler bir “Türk” gibi cümleler kurabilir, karşılaştığı tüm metinleri okuyup, anlayabilir ve Türkçenin gramerini tamamen öğrenirler.