TAC Yabancı Dil Kursu - Turkish American Council

AVRUPA DİL PASAPORTU

AVRUPA DİL PASAPORTU - Tac Yabancı Dil kursu - Ankara Yabancı Dil Kursu - Turkish American Council - Kızılay TAC Yabancı Dil Kursu

 

 

Avrupa Konseyi, kültürel ve dilsel çeşitlilik için hoşgörü ve saygı gibi ortak değerlere dayalı daha büyük bir Avrupa’yı inşa etmeyi amaçlamaktadır. Her yaştaki ve alt yapıdaki insana daha fazla dil öğrenmesi ve diğer kültürlerle tanışması için uygulamalı bir yardım aracı olarak Avrupa Dil Portfolyosu kullanımını desteklemektedir.Aynı zamanda Avrupa Dil Portfolyosu, hangi düzeyde ve nasıl edinilmiş olursa olsun, altı yeterlilik düzeyindeki ortak bir Avrupa sistemini kullanarak dil becerilerini açıkça anlaşılır bir biçimde gösterme aracıdır. Okulda veya okul dışında dil öğrenen veya öğrenmiş kişilerin, dil öğrenme konusundaki deneyimleri ile yaşadıkları kültürel deneyimleri kayıt edip ifade edebilecekleri bir dokümandır. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı'na (The Common European Framework) dayalı bir değerlendirme sistemidir. "Öğrenen Özerkliği" ve "Kendini Değerlendirme" bu portfolyonun dayandığı eğitim kavramlarıdır.